De Facebook-muur

Een leuk communicatiemiddel voor in de klas. En het ziet er ook nog flitsend uit! Stop zo nu en dan een persoonlijk complimentje van de juf in de enveloppen. Of laat andere leerkrachten dit eens doen. Ook onderling is dit een succes. In de Coronatijd zette ik dit in om de leerlingen met elkaar de laten communiceren. Maar nu we weer compleet zijn, gebruiken we dit voor complimenten of andere leuke briefjes.