Feedback onderling t.b.v. het technisch lezen

Feedback is van groot belang voor het leerproces. Maar feedback wordt zeker niet alleen gegeven door de leerkracht, maar ook onderling. Ik zet dit in tijdens het technisch lezen om de vaardigheid van het ‘goed lezen’ te verbeteren.

Een van de manieren hoe ik dit doe ik door mijn leerlingen simpelweg 2 memoblaadjes te geven. De 1 is voor complimenten en de ander voor tips. Van tevoren bespreken we wat de succescriteria zijn voor ‘goed lezen’. Wij kwamen onder andere tot:

  1. Op een rustig tempo lezen zodat alles begrepen kan worden.
  2. Voorlezen met gevoel en mimiek. (Niet monotoon)
  3. Gebruik maken van stemmetjes. (Horen we verschil in personages?)
  4. Bouw pauzes in tijdens het lezen. (Soms even opkijken en de clou ‘laten vallen’)

Zo kunnen mijn leerlingen gerichter feedback geven en gaat het verder dan: ‘Je hebt goed gelezen’… Om ze de feedback ook direct toe te laten passen, zijn er ten minste 2 rondes.

Hoe werkt het:

  1. Er worden tweetallen gevormd.
  2. Leerling A leest voor aan leerling B.
  3. Tijdens het voorlezen schrijft leerling B feedback op. (Complimenten + tips)
  4. Na het voorlezen wordt de feedback toegelicht.
  5. Nu leest leerling B voor aan leerling A en geeft leerling A feedback.

Na de eerste voorleesronde komt het belangrijkste: Wisselen van maatje.

  1. Nu wordt hetzelfde gedaan als bij punt 2 alleen moet de feedback de zojuist verkregen is, meegenomen worden in het voorlezen. De leerlingen letten hier nu extra op (Lezen dit op het memoblaadje van de ander, dit schuift telkens mee)

Naast de feedbackmomenten van mij als leerkracht, doen wij dit minstens 1 keer per week en worden de maatjes telkens gewisseld. Zo leren matige lezers van sterke lezers en leren ze naast steeds beter lezen ook goed feedback geven en ontvangen. Het is van belang om feedback met elkaar te bespreken en deze ‘peer-coaching’ te oefenen en aandacht te besteden aan hoe feedback gegeven en ontvangen dient te worden.

Try it out!