Remember-Me- Een buitenles

Spelling is zo’n vak waarbij je wil dat ze woordbeelden onthouden en vooral vaak de woorden schrijven. Dit is zo’n werkvorm die daar prachtig op inspeelt!

‘Remember-me’, de buitenles is een werkvorm voor buiten geïnspireerd door juf Joyce. Zij had een leuke buitenles waarbij leerlingen in estafette-vorm woorden moesten onthouden. Dit is een variant erop, met 3 stations en woorden op verschillende niveaus.

Wat heb ik gedaan?

Ik heb 3 ‘stations’ gemaakt. 3 tabellen met ieder 15 weet-woorden waarvan ik weet dat mijn leerlingen ze lastig vinden. Niveau 1 is groen en per goed geschreven woord verdienen ze 5 punten. Niveau 2 is oranje en is per woord 10 punten waard en niveau 3 is rood en heeft de waarde van 20 punten per woord. 

Daarnaast heb ik een invulblad gemaakt voor aan het eind van iedere estafette-baan.

Hoe werkt het?

De leerlingen zijn verdeeld in een x-aantal groepjes (kleine groepjes van 3 bijvoorbeeld). Per groepje zijn er 3 stations. (Dit kunnen bomen zijn die ver uit elkaar staan of gewoon pionnen, ieder groepje zijn eigen route)

Er zijn 3 rondes, met telkens dezelfde woorden. (Het gaat om het onthouden van het woordbeeld)

  • Ronde 1

Om de beurt rent er per groepje 1 leerling met een pen naar het eerste, daarna het tweede en als laatst het derde station. Bij elk station proberen ze de spelling van 1 woord goed te onthouden. Aan het eind schrijven ze de 3 onthouden woorden op het invulblad in. Ze rennen terug, vertellen welke woorden ze gehad hebben en geven de pen door. Dit herhaalt zich tot de tijd voorbij is.  Dubbele woorden tellen niet mee!

Aan het eind wordt er samen snel nagekeken en wordt er besproken welke fouten er zijn om deze in de volgende ronde te voorkomen. Het groepje met de minste fouten wint.

  • Ronde 2:

Hetzelfde als bij ronde 1: Een estafetteloop; Wederom rent er per groepje 1 leerling langs ieder station, ditmaal proberen ze 2 woorden per station te onthouden. De woorden worden opgeschreven en als de tijd om is worden de antwoorden besproken. Het groepje met de minste fouten wint.

  • Ronde 3:

Tijdens deze ronde mogen er zo veel mogelijk woorden onthouden worden. Het groepje dat als eerst het invulblad vol heeft, wint. (Ik gaf deze ronde een soort ‘vrij spel’ waarbij ze zelf een tactiek mochten bedenken met elkaar om dit het snelst/best te doen. 1 regel: alle bladen blijven waar ze horen!)

* Het winnen/verliezen kun je natuurlijk zelf indelen zoals gewenst. Puntentelling etc. kun je zelf bepalen. Ik koos er bijvoorbeeld voor om pas terug in de klas alle punten op te tellen en alles samen te bespreken.

Ik heb voor groep 8 mijn eigen materialen gemaakt, mocht je dit willen gebruiken, klik dan hier voor het gratis materiaal.