Vooroordelen over het SBO

Op het SBO zitten toch domme kinderen?” 
” Maar wat doe je dan de hele dag met die kinderen? Spelen?”
 “Kinderen op het SBO kunnen niet tegen verandering”

Dit zijn slechts enkele uitspraken die ik te horen heb gekregen of soms nog steeds te horen krijg.

Deze uitspraken wil ik heel graag ontkrachten.

Op het SBO zitten kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Kenmerkend zijn de kleinere klassen. Leerlingen kunnen zich in kleinere klassen beter concentreren en de leerkracht heeft door extra handen (PHS: onderwijsassistent per groep) de mogelijkheid onderwijs op maat te bieden. Op de PHS wordt de lat hoog gelegd. We kijken naar de potentie van onze leerlingen en stellen realistische doelen. Ook wij streven naar individuele groei naar leerlingen.

Voor het vormgeven van de lessen staat het EDI bij ons op school centraal. Ik merk dat onze leerlingen baat hebben bij de structuur die EDI geeft. Door de hoge betrokkenheid tijdens de lessen merk ik tevens ook dat gedragsproblemen afnemen.

Toen ik voor het eerst zag hoe Cherelle AFL lessen gaf was ik helemaal weg van de hoge betrokkenheid en de resultaten die het opleverde. “Dit wil ik ook uitproberen”, zei ik tegen mezelf. Ik ben begonnen met in baby stapjes verschillende dingen uitproberen in mijn groep. Van losse werkvormen tot fases van AFL. Kan dit op het SBO? Ja! Het doet wel een beroep op een aantal leerling vaardigheden zoals zelfreflectie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je moet als leerkracht dus goed kijken naar: in welke fase zit mijn groep (norming, storming, forming, performing) en wat kan mijn groep aan. Het is een kwestie van uitproberen. Besef wel dat dit ook meer van jou vraagt als leerkracht. Het vraagt van jou om je lessen vanuit een andere approach in te richten. Dit kan je meer tijd kosten dan je gewend bent. Ik heb hier in het begin ook mee gestruggeld, maar toen ik eenmaal zag wat het opleverde was ik verkocht. Naarmate je het vaker gaat doen, kost het je steeds minder tijd.

Als ik kijk naar mijn groep kan ik eigenlijk van alles uitproberen met ze. Gedurende dit schooljaar is mijn groep echt een groep geworden. Er heerst een open sfeer waarin fouten maken mag. De leerlingen durven hulp te vragen, te bieden en te accepteren. Er is ruimte voor een grapje. Ze worden enthousiast van het uitproberen van nieuwe werkvormen. Dit neemt het vooroordeel weg dat ze op het SBO niet tegen verandering kunnen. Daarnaast durven zij mij eerlijk feedback te geven wat wel en niet voor hen werkt en waarom.

Ik hoop het vertekende beeld wat men heeft van het SBO met deze blogs en al het leuks wat ik op Teach&Cher met jullie ga delen zal verdwijnen en er een positiever beeld zal ontstaan van het SBO.


Rajshrie (IG: JufInHetSbo_)

*Edi: Expliciete Directie Instructiemodel 

*AFL: Assessment For Learning