De overstap van regulier naar SBO

‘’Waarom die overstap naar het SBO?’’ is een vraag die mij vaak genoeg gesteld is. Ik voelde oprechte nieuwgierigheid. En daarom nu deze blog over wanneer en waarom!

Ik heb vrij snel de overstap gemaakt van regulier naar het SBO. Was dat wat ik altijd al voor ogen had? Werken in het SBO? Nee, helemaal niet. Ik ben er eigenlijk ingerold. Vier jaar geleden had ik een coach die bij mij kwaliteiten zag die ik zelf nog niet had ontdekt. Zij stelde voor een kijkje te nemen in het SBO and.. here we are!

Er kwam veel op mijn bordje. Een nieuwe doelgroep, dat was erg duidelijk. Deze leerlingen hadden een andere approach nodig. Relatie is erg belangrijk. Er waren plotseling leerlingen die sociaal niet zo vaardig waren. Er waren leerlingen die heel boos, verdrietig of gefrustreerd konden worden. Nu 4 jaar later sta ik waar ik niet gedacht had te staan. Ik heb geleerd om beter te kijken naar het gedrag van onze leerlingen, want achter elk gedrag schuilt een behoefte. En dus, steeds als een leerling iets doet waarvan ik denk: waarom?! Dan ga ik observeren en goed nadenken wat de onderliggende behoefte zou kunnen zijn.

De basis op de PHS is een veilige leeromgeving. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen. Het doel van onze SBO school is dan ook niet hoge resultaten behalen. Wij zorgen ervoor dat door structuur, voorspelbaarheid, veiligheid, afspraken en regels er een veilige leeromgeving heerst waarin de leerling kan groeien in de stapjes die realistisch en haalbaar zijn.

Het afstemmen van je onderwijs op deze nieuwe doelgroep. Dit was iets waar ik erg aan moest wennen. Wat kan en mag ik verwachten van deze leerlingen? Het stellen van realistische doelen. Op sommige momenten heb ik zelf wel even gebaald. Maar zodra je deze doelgroep leert kennen besef je dat het gaat om het proces, hoe klein de stapjes ook zijn. Het gaat om de groei.

In het begin van de overstap dacht ik: weinig leerlingen, minder werk. Niets is minder waar. Op het SBO wordt er veel geregistreerd, je observeert specifieker met alles als doel: het kind zo goed mogelijk monitoren. Met de tijd heb ik hier handigheid in gevonden en kost het mij nu minder tijd en energie. Mijn geheime wapen: goed plannen!

Het SBO is een mooie plek waar je veel kan betekenen voor leerlingen die net iets extra’s nodig hebben. En natuurlijk moet deze doelgroep en de manier van werken je liggen want het is niet voor een ieder weg gelegd. Het vraagt van jou als leerkracht ook veel. Meer geduld, meer oog en oor voor ieder kind, een hoge dosis positiviteit, alles meer en explicieter. Ik heb mijn draai gevonden in het SBO en zou niet meer terug willen naar het regulier. Ik raad het een ieder aan om in ieder geval een kijkje te nemen als je nieuwsgierig bent of eraan denkt het te proberen.

Heb je vragen? Laat dan een reactie achter! Ik ga graag met je in gesprek!

Rajshrie (IG: Jufinhetsbo_)