Preventief inzetten op ongewenst gedrag

Op het SBO zitten kinderen met leer- en gedragsproblemen. In mijn vorige blog heb ik kort e.e.a. verteld over het leren. In deze blog wil ik jullie graag meenemen in hoe wij op de PHS preventief inspelen op ongewenst gedrag en goed gedrag borgen.

Wij hanteren een time-in en time-out protocol. Elke klas heeft een time-in plek. Dit is een prikkelarme plek in je eigen klas waar de leerling mag plaatsnemen wanneer hij even tot zichzelf moet komen. De leerling kan bijv. verdrietig of boos zijn waardoor het leren hem momenteel niet lukt. De leerling kiest zelf voor een time-in. Sommigen vinden dit moeilijk, dus als je als leerkracht signaleert dat het niet zo lekker gaat met een leerling mag je ook een time-in voorstellen. Ik leg het niet op. Ik vertel wat ik zie en leg de keuze voor een time-in voor. Op de time-in plek ligt materiaal waar de leerling gebruik van mag maken als dat helpt om tot zichzelf te komen.

De time-out plek is een plek in een andere klas. Wanneer een leerling van mij ongewenst gedrag vertoont krijgt hij een waarschuwing en de kans om zijn gedrag te veranderen. Continueert het ongewenste gedrag, dan moet de leerling met een timer (en werk) plaatsnemen in onze vaste time-out klas. Belangrijk: wanneer ik een time-out geef benoem ik duidelijk wat ik van de leerling verwachtte en wat zijn handeling was. Dit doe ik zodat het voor de leerling duidelijk is waarom hij de consequentie krijgt. Later op de dag, afhankelijk van het gedrag en de leerling, houd ik een kindgesprek. Dit werkt bij mij goed in het toewerken naar en behouden van een goede relatie. Belangrijk: Wij hanteren stap 1 (10 min), stap 2 (20 min) en stap 3 (1 uur) bij het time-out protocol. De time-out registraties houden wij digitaal bij met het programma SWISS. SWISS wordt maandelijks geëvalueerd door een groep collega’s en opvallendheden worden te voet gevolgd.

De PHS is een PBS* school. PBS is een manier van werken die wij schoolbreed hanteren. PBS werkt vanuit 3 kernwaardes: respect, veiligheid, verantwoordelijkheid. Hoe geeft dit zich o.a. vorm bij ons op de PHS? Elke klas stelt een klassenbeloning. Bijv: wanneer wij 300 bandjes hebben verdiend mogen wij extra buiten spelen. De leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van het doel. Je kan een bandje verdienen door gewenst en verantwoordelijk gedrag te laten zien, naar de leerkrachten maar ook naar elkaar. De bandjes kunnen de leerlingen krijgen van elke leerkracht. PBS omvat veel meer dan bandjes. Door de hele school hangen gedragsverwachtingskaartjes a.d.h.v. de 3 kernwaardes. Wij geven gedragslessen. Daarnaast hebben wij jaarlijks voor ouders een PBS-informatieavond waarbij ouders kunnen ervaren wat PBS is.

In de klas zetten wij wekelijks DVS* lessen in. DVS is een methode om de sociale competentie en burgerschap met leerlingen te trainen. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek, er worden rollenspelen gespeeld en veel meer! De leerlingen leren o.a. nadenken over bep. situaties /onderwerpen. Er wordt van ze gevraagd hoe ze zouden handelen in een bep. situatie. Bijv. iemand wordt gepest; wat doe jij? Je geeft leerlingen handvatten zodat zij deze in de praktijk kunnen inzetten.

Doordat wij schoolbreed het bovenstaande op de juiste wijze inzetten lukt het ons om voorspelbaar te zijn in de gedragsverwachtingen van onze leerlingen, om leerlingen aan te spreken en toe te zetten tot denken, en om de rust te bewaren in de school.

Niet alleen wij maar ook de leerlingen denken mee! Onze leerlingenraad heeft een belangrijke stem! Zo vonden zij stap 3 van het time-out protocol te lang. Stap 3 was namelijk 3 uur. De leerlingenraad heeft met goede argumenten voorgesteld deze te veranderen naar 1 uur. Met de inbreng van de leerlingenraad gaan wij aan de slag want ook leerkrachten hebben feedback nodig en kunnen altijd wat leren.

Heb je vragen? Laat dan een reactie achter! Ik ga graag met je in gesprek!

Rajshrie (IG: Jufinhetsbo_)

PBS= Positive Behavior Support

DVS= De Vreedzame School